Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čierne pri Čadci

023 13 Čierne, Ústredie 179

Tel: 041/4373 126
E-mail: cierne179@gmail.com

IČO: 31927832
DIČ: 2021371825

PODPORA FARNOSTI:
IBAN:
SK50 0900 0000 0000 5198 0336

Správca farnosti:

Mons. Anton GALUS

Tel: 0905 268 261

E-mail: galucci.anton@gmail.com