Farské oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň farský kostol
vyšný kostol liturgické slávenie
Pondelok, 28. 11. 2022 6:30 16:00 Adventná féria
Utorok, 29. 11. 2022 6:30 12:00 Adventná féria
Streda, 30. 11. 2022 17:30

-

Sviatok sv. Ondreja, ap.
Štvrtok, 01. 12. 2022 -  6:30 Adventná féria
Piatok, 02. 12. 2022 17:30

16:00

1. piatok v mesiaci
Sobota, 03. 12. 2022 7:30
- Spom. na sv. Františka Xaverského
NEDEĽA, 04. 12. 2022
7:30, 11:00

9:00

10:00 Zágrunie

DRUHÁ ADVENTNÁ

 

Spovedanie pred 1. piatkom bude pred sv. omšami ako obvykle. 

Podobne aj spoveď chorých po domácnostiach, ako zvyknem pred 1. piatkom. Pre nich to bude už aj predvianočná spoveď.

Ostatných po domácnostiach, ktorí nemajú možnosť prísť na sv. spoveď pred Vianocami do chrámu, mi, prosím, nahláste v týchto dňoch.

Zbierka na CHARITU bude v našich kostoloch na budúcu nedeľu.