Farský kostol sv. Ignáca z Loyoly
Farský kostol sv. Ignáca z Loyoly
Posvätený 4. augusta 1889
Sv. Ignác z Loyoly
Sv. Ignác z Loyoly
Hlavný oltár | autor: Ján Mládenek | rok: 1907
Sv. Jozef
Sv. Jozef
Ľavý bočný oltár | autor: Ján Mládenek | rok: 1907
Ružencová Panna Mária
Ružencová Panna Mária
Pravý bočný oltár | autor: Ján Mládenek | rok: 1907
Kostol sv. Petra a Pavla
Kostol sv. Petra a Pavla
Posvätený 6. decembra 2008