Oznamy

Farské oznamy

ŠESTNÁSTA CEZROČNÁ NEDEĽA – 21. júla 2024

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň farský kostol sv. Ignáca
kostol sv. Petra a Pavla liturgické slávenie
Pondelok, 22. 07. 2024

-

7:30

Sviatok sv. Márie Magdalény
Utorok, 23. 07. 2024 -

-

Sviatok sv. Brigity, rehoľ., patr. Európy
Streda, 24. 07. 2024

18:30

-

 Cezročná féria

Štvrtok, 25. 07. 2024

-

 7:30

Sviatok sv. apoštola Jakuba

Piatok, 26. 07. 2024

18:30

-

Lit. spom. na sv. Joachima a Annu, rodičov prebl. P. Márie

Sobota, 27. 07. 2024 -

-

Lit. spom. na sv. Gorazda a spol.

18:00 Zágrunie s nedeľnou platnosťou

NEDEĽA, 28. 07. 2024

7:30, 11:00

9:00

XVII. cezročná nedeľa